Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
26 stycznia, 2022 - By:

Wytyczne w sprawie delegowania kierowców

Komisja Europejska przedstawiła pierwszą część wytycznych dotyczących delegowania kierowców, wynikających z Pakietu Mobilności – poinformował związek Transport i Logistyka Polska. W najbliższych tygodniach – 2 a potem 21 lutego, wejdą w życie kolejne regulacje zawarte w Pakiecie, co wprowadzi daleko idące zmiany w działaniu firm transportowych w Unii Europejskiej.

W dokumencie opublikowanym przez Komisję Europejską, na razie tylko w języku angielskim, przedstawione zostały podstawowe zasady i przykłady określające, kiedy i w jaki sposób kierowca podlega przepisom o delegowaniu, a kiedy jest od nich zwolniony.

Przykładowo przy transporcie bilateralnym, jeśli kierowca wykonał dwie dwustronne operacje transportowe – jedną z Litwy (państwo członkowskie, miejsce prowadzenia działalności przewoźnika) do Francji (kraj przyjmujący) i kolejną z Francji z powrotem na Litwę – kierowca nie podlega zasadom delegowania podczas całej podróży.

W całym dokumencie Komisja omówiła przykłady przewozu towarów w:

– transporcie bilateralnym (trzy różne scenariusze),

– cross-trade (sześć różnych scenariuszy),

– kabotażu (jeden przykład)

– tranzycie (jeden scenariusz),

– kilka przykładów łączących poszczególne kategorie.

TLP podaje, że wytyczne dotyczące przewozu osób, przewozów kombinowanych oraz przewozów do/z krajów trzecich Komisja zaprezentuje w późniejszym terminie. Poczekać trzeba będzie również na tłumaczenie wytycznych na pozostałe języki urzędowe krajów Wspólnoty.

Leave a comment