Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
26 czerwca, 2024 - By:

Prawo francuskie

 

Francuskie prawo nakłada karę w wysokości 3000 euro za niezgłaszanie emisji w transporcie

We Francji kilka lat temu wszedł w życie obowiązek informowania klientów o emisji gazów cieplarnianych powodowanych przez transport. Jak dotąd nie nałożono żadnych kar za zaniedbania, ale wkrótce to się zmieni wraz z wprowadzeniem czterocyfrowej kary w euro.

Od 2013 roku wszystkie firmy oferujące lub organizujące usługi transportu ładunków lub osób mają obowiązek informowania swoich klientów o emisji gazów cieplarnianych powodowanej przez świadczone przez siebie usługi.

Kto jest do tego zobowiązany?

Obowiązek wynikający z prawa francuskiego dotyczy usług transportowych, których początek lub miejsce przeznaczenia znajduje się poza terytorium kraju. „Dlatego zagraniczni przewoźnicy muszą wywiązać się z tego obowiązku i informować swoich klientów” – wyjaśnia francuskie Ministerstwo Zmian Środowiska i Spójności Terytorialnej. Dlatego też wymóg ten nie dotyczy tranzytu.

Jakich rodzajów transportuto dotyczy?

kolejowego (TER, TGV itp.), drogowego (samochody ciężarowe, autobusy itp.), transportu lotniczego, rzecznego i morskiego (promy, statki towarowe itp.).

Leave a comment