Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
21 września, 2023 - By:

Ukraina planuje zakazać przywozu wielu towarów z Polski i Węgier

Posunięcie lustrzane: Ukraina planuje zakazać przywozu wielu towarów z Polski i Węgier

Ukraina zdecydowała się na lustrzany ruch w stosunku do krajów, które jednostronnie wprowadziły ograniczenia w imporcie ukraińskich produktów rolnych. Premier ostrzegł, że jeśli Polska i Węgry nie zniosą embarga, Ukraina wprowadzi także zakaz importu szeregu towarów z tych krajów.

Jeżeli Polska i Węgry nie zgodzą się na działania uzgodnione z Komisją Europejską i nie odwołają jednostronnych zakazów na ukraińskie produkty rolne, Ukraina podejmie decyzję o zakazie importu szeregu kategorii towarów z Polski i Węgier. Takie założenie wyraził premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Według urzędnika kontrola eksportu z Ukrainy zapobiegnie sytuacji, w której rynki krajów sąsiednich ucierpią z powodu napływu ukraińskich produktów rolnych.

Ukraina skierowała już wnioski do Polski, Słowacji i Węgier w sprawie naruszeń norm Światowej Organizacji Handlu.

Szef rządu zauważył, że dalsze blokowanie przez kraje sąsiadujące eksportu produktów rolnych z Ukrainy będzie miało wpływ na gospodarkę, dochody podatkowe i rynek pracy. Ponadto embargo na ukraińskie produkty rolne wywoła kolejny światowy kryzys żywnościowy.

Reakcja Polski

W przypadku nałożenia przez Ukrainę embargo na import szeregu produktów rolnych z Polski, Premier RP Mateusz Morawiecki powiedział, że lista ukraińskich produktów rolnych, które będą objęte zakazem wwozu na terytorium RP, Polski wzrośnie.

Leave a comment