Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
12 czerwca, 2023 - By:

UE uzgadnia zasady

Gdzie w przyszłości powstanie Autohof i czym będzie się różnił od innych ?

UE uzgadnia zasady dotyczące inteligentnych systemów pojazdów.

Parlament Europejski i Rada uzgodniły przepisy dotyczące inteligentnych systemów pojazdów. Dostępne są główne dane dotyczące transportu drogowego.

Dzięki systemowi pojazdy drogowe w UE są:

-Bezpieczniejsze

-Bardziej wydajne

-Zrównoważone

Kraje UE planują w przyszłości tworzyć pełen zakres danych o ruchu drogowym dostępnych w formacie cyfrowym.

Systemy techniczne mogą być stosowane do sterowania pojazdami lub do automatycznego sterowania pojazdami. Termin na przesłanie nowych informacji w formacie cyfrowym według typu danych upływa w 2025 roku. I do końca 2028 r. Przyspieszy to wdrażanie inteligentnych systemów w pojazdach.

Nowa wersja Przewodnika zarządzania inteligentnymi systemami transportowymi (ITS), uzgodniona przez negocjatorów z Rady Ministrów UE i Parlamentu Europejskiego w czwartek 8 czerwca, jakie dane powinny być dostępne i jak powinno wyglądać zapewniane podejście cyfrowe.

W przyszłości informacje o tunelach i mostach, zamkniętych drogach, stałych i tymczasowych ograniczeniach dostępu, robotach, drogach i ograniczeniach prędkości będą musiały zostać zdigitalizowane. Informacje związane z bezpieczeństwem, takie jak informacje o terminach i ograniczeniach w ruchu, również muszą być przetwarzane, aby można je było wykorzystać do komunikacji w czasie rzeczywistym.

Andreas Carlson, Minister Infrastruktury i Prezes Rady Ministrów Konwencji UE, powiedział: „Inteligentne systemy pojazdów są ważne dla poprawy bezpieczeństwa drogowego i rozwiązywania rosnących problemów zanieczyszczeń w Europie.Kiedy mówił o czwartkowym porozumieniu, powiedział: „To porozumienie przyczyni się do rozwoju przejrzystości, bezpieczeństwa, wydajności i zrównoważonego rozwoju w UE.” Problemy i obszary, w których należy opracować wytyczne techniczne w całej UE.

Nowa ustawa tworzy ramy prawne uzupełnione zasadami przesyłu dla konkretnych zastosowań. ITS muszą być rozwijane w sposób systematyczny i zintegrowany, ale „stopniowo” i „przy najwyższym poszanowaniu rentowności i zarządzania” – stwierdziła Rada Ministrów UE. Niniejszej dyrektywie towarzyszy plan rozwoju na co najmniej pięć lat.

Decyduje również, które części europejskiej sieci drogowej ITS powinny zostać uwzględnione. Obecne wytyczne dotyczące ITS pochodzą z 2010 r. Nieformalne porozumienie osiągnięte w zeszłym tygodniu nadal wymaga ratyfikacji przez Parlamentarną Komisję ds. Komunikacji i Turystyki oraz Komitet Stałych Przedstawicieli Rady, a także przez cały Parlament i Radę Europejską.

Leave a comment