Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
7 grudnia, 2021 - By:

Rewolucja w transporcie drogowym

Przyjęty dziś projekt ustawy zmieniającej m.in. ustawy o transporcie drogowym oraz czasie pracy kierowców dostosowuje prawo krajowe do prawa wspólnotowego, a ściślej, do wymogów wprowadzonych przez Pakiet Mobilności.

Mowa między innymi, jak podaje komunikat Rady Ministrów, o:

obowiązku posiadania przez przewoźnika drogowego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej, jeśli transport wykonywany jest autem o dopuszczalnej masie całkowitej mieszczącej się między 2,5 a 3,5 t,

uznaniu kierowców jeżdżących w ruchu międzynarodowym za pracowników delegowanych (a przez to np. wprowadzeniu wymogu wynagradzania ich na poziomie określonym w kraju, w którym pracują),

wymogu posiadania przez przewoźnika siedziby, w której będzie dostęp do oryginałów dokumentów związanych z główną działalnością transportową,

obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych na terytorium Polski,

poszerzeniu katalogu wykroczeń, które prowadzą do utraty dobrej reputacji (postępowanie zostanie wszczęte wówczas, gdy np. zapadnie prawomocny wyrok w sprawie naruszenia przepisów dot. czasu pracy i odpoczynku kierowcy, dostępu do rynku i zawodu lub niewłaściwego przewozu materiałów niebezpiecznych),

doprecyzowaniu przepisów dot. organizacji przepisów kabotażowych.

Większość ze wspomnianych przepisów wejdzie w życie po miesiącu od ich ogłoszenia.

Analizując zatwierdzone przez rząd zmiany, branża transportowa najsilniej skupiła się na likwidacji podróży służbowej jako formy wykonywania zadań służbowych kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

 

Leave a comment