Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
16 grudnia, 2022 - By:

Przewoźnicy

Przewoźnicy z krajów Unii Europejskiej stracą od początku 2023 r. szereg uprawnień, które dotąd były uznawane przez prawodawstwo wspólnotowe. To pokłosie nowych regulacji wynikających z umowy o handlu i współpracy (TCA) podpisanej między Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Według pisma opublikowanego przez brytyjski Departament Transportu (odpowiednik ministerstwa), aby odzwierciedlić prawa dostępu do transportu drogowego objęte w TCA,

Wielka Brytania usuwa z ustawodawstwa krajowego:

1.prawo operatorów z siedzibą w państwach członkowskich UE do wykonywania przewozów kabotażowych przy wjeździe do Wielkiej Brytanii bez ładunku;

2.prawo operatorów z siedzibą w państwach członkowskich UE do wykonywania transportu kombinowanego (tj. niektórych rodzajów transportu intermodalnego, gdzie towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe z wykorzystaniem dwóch lub więcej rodzajów transportu);

3.prawo operatorów z siedzibą w państwach członkowskich UE do odbioru towarów w Wielkiej Brytanii, a następnie udania się do kraju spoza UE w celu pozostawienia tych towarów (tzw. „ruch trójstronny”) przy użyciu licencji wspólnotowej.

Wielka Brytania postanowiła usunąć te prawa w kontekście tego, że TCA nie oferuje równoważnych praw na zasadzie wzajemności brytyjskim przewoźnikom działającym na terytorium UE” – czytamy w piśmie.

Firmy transportowe z siedzibą w państwach członkowskich UE mogą nadal wykonywać przejazdy w ruchu trójstronnym bez tych praw, ale będą musiały mieć zezwolenie wydane przez Europejską Konferencję  Ministrów Transportu (ECMT). Zezwolenia ECMT wspierają brytyjskich operatorów wykonujących podobne trójstronne ruchy drogowe między państwami UE i innymi krajami.

 

Leave a comment