Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
16 stycznia, 2024 - By:

Przemysł transportu i logistyki w Polsce w 2024 r.

Przemysł transportu i logistyki w Polsce w 2024 r.

Opłaty i podatki: jaka będzie branża transportowa i przedsiębiorcy branżowi w Polsce w 2024 roku?

W 2024 roku w Polsce wzrośnie płaca minimalna i podatek od samochodów ciężarowych.

Płaca minimalna

Od 1 stycznia 2024 r. była podwyżka płacy minimalnej wzrosła ona do 4 242 zł (brutto). Oznacza to wzrost o 752 zł (21,5 proc.) w porównaniu do kwoty obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., czyli 3490 zł. Od 1 lipca br. płaca minimalna wzrośnie do 4300 zł.

Według planów rządu przeciętne wynagrodzenie w 2024 r. wyniesie 7824 zł.

Wyższe podatki od ciężarówek

Stawki podatku od pojazdów w 2024 roku wzrosną o 15 proc. w porównaniu do stawek z ubiegłego roku.

w 2024 r Maksymalny podatek dla samochodów ciężarowych ustalony przez Ministerstwo Finansów wynosi od 1 173,19 zł do 4 481,57 zł w zależności od maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest gmina, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.Jako organ podatkowy gmina przyjmuje stawki podatkowe w granicach określonych ustawą dla podatków i opłat lokalnych.

Wyższe kary za brak ubezpieczenia OC

Od 1 stycznia 2024 roku wprowadzono w Polsce nową, surowszą karę za brak ubezpieczenia OC . Kary wzrosły z 7 000 zł do 8 500zł dla samochodów osobowych i prawie 13 000 zł dla ciężarówek.

Leave a comment