Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
8 maja, 2023 - By:

Ograniczenia wwozu

Ograniczenia wwozu czterech produktów rolnych z Ukrainy do Polski i kilku krajów UE

Przez Komisję Europejską było przyjęte we wtorek wyjątkowe i tymczasowe środki zapobiegawcze dotycząc przywozu czterech  produktów produktów rolnych z Ukrainy. Bruksela uznała, że taki krok jest konieczny, ze względu na poważne wąskie gardła logistyczne w pięciu państwach Wspólnoty: w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji. W ślad za tym polski rząd wydał rozporządzenie dostosowujące ograniczenia wwozu produktów rolnych z Ukrainy do Polski do unijnych.

Środki podjęte przez Komisję Europejską dotyczą tylko czterech produktów rolnych pochodzących z Ukrainy:

-pszenicy

-kukurydzy

-nasion rzepaku

-słonecznika.

Ograniczenia wchodzą w życie 2 maja i potrwają do 5 czerwca 2023 r., a ich celem jest złagodzenie wąskich gardeł logistycznych dotyczących tych produktów w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji.

W ustalonym okresie nasiona pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika pochodzące z Ukrainy mogą nadal być dopuszczane do swobodnego obrotu we wszystkich państwach Unii Europejskiej z wyjątkiem Bułgarii, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier. Wskazane produkty mogą jednak nadal znajdować się w obrocie lub tranzycie przez te pięć krajów w ramach wspólnej celnej procedury tranzytowej lub trafiać do kraju lub terytorium poza Unią Europejską.

Jednocześnie Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika oraz wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy.

W Polsce opublikowane zostało dzisiaj rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii, które uchyla wcześniejsze rozporządzenie w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych z 21 kwietnia.

Komisja Europejska poinformowała też, że wprowadzone ograniczenia stanowią część ogólnego pakietu wsparcia proponowanego przez Komisję i zostaną uzupełnione wsparciem finansowym dla rolników w pięciu państwach członkowskich oraz dalszymi środkami ułatwiającymi tranzyt zboża wywożonego z Ukrainy przez szlaki solidarności do innych państw członkowskich i krajów trzecich.

Jeśli zajdzie potrzeba Bruksela przedłuży środki zapobiegawcze po wygaśnięciu obecnego rozporządzenia 5 czerwca, o ile wyjątkowa sytuacja będzie się utrzymywać.

Leave a comment