Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
17 października, 2023 - By:

Nowy terminal pojawi się w Gdańsku

Na terenie portu w Gdańsku pojawi się nowy terminal

W ciągu najbliższych 3-4 lat port Gdańsk zbuduje nowoczesny magazyn, powierzchnie składowe i tor dojazdowy do transportu kolejowego, umożliwiający przeładunek głównie ładunków masowych. Konsorcjum składające się z Morskiej Agencji Gdynia i Balta SA wygrało przetarg na dzierżawę działki przy ul. Sucharskiego, na której planuje stworzyć lądowy terminal intermodalny.

Zawarto umowę najmu na 30 lat. Na działce przy ul Sucharskiego, powstanie magazyn o wysokim poziomie składowania oraz pełna infrastruktura drogowo-kolejowa z 800-metrową linią kolejową

Warto także wspomnieć, że Zarząd Portu Gdańskiego pozyskał dotację na przebudowę czterech nabrzeży na terenie Portu Wewnętrznego: Wału Wiślanego, Wału Bytomskiego, Wału Rudnego III i Wału Węglowego o łącznej długości 1916 m wraz z niezbędną infrastrukturą podziemną i kolejową. Na realizację tego zadania Port Gdańsk otrzymał niemal 100 mln euro dofinansowania z Funduszu Jednocząca Europę na lata 2021-2027.

Leave a comment