Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
8 lutego, 2023 - By:

Pakiety mobilności 

Pakiety mobilności nakładają nowe obowiązki na operatorów pojazdów.

W roku 2023 wprowadzone zostaną nowe zmiany wynikające z wymagań Pakietu Mobilności, dotyczące obowiązków przewoźników i ewentualnych kar za nieprzestrzeganie Pakietu Mobilności.

Nie jest to jednak jedyna grupa uczestnicy nielegalnego transportu.

Artykuł 14 bis Rozporządzenia (UE) 2020/1055A nakłada dodatkowe obowiązki na przewoźników, w tym spedytorów.

Jeżeli przewoźnik ma jakiekolwiek informacje i zobowiązania pomiędzy kupującym a przewoźnikiem, jest to obowiązek przewoźnika w zakresie prawidłowego wdrożenia wymagań pakietu mobilności

Ustawodawstwo UE nakłada na państwa członkowskie obowiązek stosowania się także do art. 7c niemieckiej ustawy o ruchu drogowym. .Nowe przepisy mogą wykraczać poza dotychczasowe podejście przyjęte w prawie niemieckim.

Artykuł 14a – Obowiązki.

Wprowadzone rozporządzeniem (UE) 2020/1055, które wejdzie w życie od 21 lutego 2022 r., państwa członkowskie będą mogły:

Wpływ przepisów na spedytorów i przewoźników w UE.

Ustawodawca wdrożył nowy system karny, dostosowując się do wymogów art. 14

Spedytorzy i spedytorzy z siedzibą w Europie muszą wdrożyć i udokumentować niezbędne procedury zgodności, aby mieć pewność, że przewoźnicy drogowi, z których korzystają (nawet jeśli są podwykonawcami) posiadają odpowiednie licencje, a ich kierowcy mają prawo do obywatelstwa.

Jeśli tak nie jest spełniają wymogi, wymagany jest certyfikat (w niektórych przypadkach to samo dotyczy obywateli UE) i przestrzegane będą ograniczenia w zakresie transportu na ląd.

Aby zachować zgodność z przepisami, spedytorzy muszą w standardowym liście przewozowym lub umowie przewozu umieścić klauzulę dotyczącą transportu drogowego.

– Usługodawcy mają obowiązek na żądanie dostarczyć odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

– W razie potrzeby kontynuuj sprawdzanie.

– Muszą prowadzić dokumentację wykazującą, że zweryfikowali licencje przewoźników drogowych, z którymi współpracują, lub wymagają od wykonawcy sprawdzenia i udokumentowania swoich kontrahentów.

Ust. 14a to słowo dające szeroką interpretację osobom chcącym nałożyć kary na przewoźników i współpracujących z nimi przewoźników.

Leave a comment