Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
30 czerwca, 2022 - By:

Lipcowe zakazy

Lipcowe zakazy ruchu ciężarówek. W lipcu, oprócz ograniczeń wakacyjnych oraz regularnych weekendowych obostrzeń, trzy kraje obchodzą święta państwowe. W związku z tym ciężarówki będą podlegały dodatkowym zakazom ruchu. Mowa o następujących terminach:

5 lipca (Święto Apostołów Słowiańskich Cyryla i Metodego):

Czechy – zakaz ruchu ciężarówek i zestawów pojazdów o dmc powyżej 7,5 t od godz. 13 do 22, Słowacja – ograniczenia ruchu pojazdów o dmc powyżej 7,5 t od godz. 0:00 do 22. Uwaga, na wniosek związku przewoźników ČESMAD Słowacja, Prezydium Policji Słowackiej, ustanowiło wyjątek od zakazu prowadzenia pojazdów 5 lipca. Poluzowanie dotyczy wszystkich samochodów ciężarowych na autostradach, drogach samochodowych, drogach I. klasy i dla ruchu międzynarodowego, tj. ciężarówek wjeżdżających na terytorium Republiki Słowackiej z niektórych państw sąsiadujących, których cel (np. siedziba firmy lub miejsce rozładunku) znajduje się na terytorium Republiki Słowackiej.

6 lipca (Dzień Spalenia Mistrza Jana Husa)

Czechy – zakaz ruchu ciężarówek od godz. 13 do 22.

14 lipca (Święto Narodowe Francji)

Francja – zakaz ruchu aut ciężarowych i zestawów pojazdów o dmc powyżej 7,5 tony od godz. 0:00 do 22.

Mapa niemieckich tras alternatywnych

W Niemczech, jak co roku, w soboty między 1 lipca a 31 sierpnia na niektórych autostradach obowiązują wakacyjne ograniczenia ruchu. Obejmują one pojazdy ciężarowe o dmc powyżej 7,5 tony. Pełna lista dróg objętych obostrzeniami, znajduje się na stronie Federalnego Urzędu Transportu Towarowego (BAG).

Aby pomóc kierowcom w znalezieniu alternatywnych tras, niemieckie stowarzyszenie BGL przygotowuje każdego roku pomocną mapę. W ubiegłym roku została ona po raz pierwszy wydana w formie cyfrowej (wcześniej była dostępna wyłącznie w papierowej). Również w tym roku jest ona dostępna online. Znajdziecie ją na stronie związku.

Drogi objęte zakazami zaznaczono kolorem czerwonym. Alternatywne trasy rekomendowane dla kierowców ciężarówek oznaczono na zielono.

Leave a comment