Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
25 października, 2023 - By:

Ładunek był kradziony co 24 godziny

Co 24 godziny kradli ładunek o wartości około miliona euro.

W pierwszej połowie tego roku codziennie ofiarami złodziei padały ładunki o wartości ponad 988 000 euro.

Kradzieże łańcucha dostaw w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce zgłoszone do systemu TAPA EMEA Intelligence System (TIS) dotyczące łańcuchów dostaw powodowały straty średnio o prawie 1 milion euro co 24 godziny w pierwszym półroczu 2023 r.

W okresie od stycznia do czerwca br. skradziono ładunek o łącznej wartości 178,8 mln euro, czyli o około 8 mln euro więcej niż odnotowano łącznie za cały rok 2021 i pierwszą połowę 2022 roku. Kradzieże zgłoszono w 61 krajach, a najwięcej incydentów miało miejsce w:

Republika Południowej Afryki – 5416 incydentów w 181 dni, Wielka Brytania – 3003 incydenty, Niemcy – 1284 incydenty.

Cztery kolejne kraje w regionie EMEA odnotowały trzycyfrowy wskaźnik wypadków w ciągu sześciu miesięcy:

Francja – 590 przypadków kradzieży ładunków, Włochy – 453 przypadki, Szwecja – 386 przypadków, Hiszpania – 357 przypadków.

Od 1 stycznia do 30 czerwca br. TAPA odnotowała w systemie TIS 184 poważne przestępstwa związane z ładunkami, które skutkowały utratą ładunku na średnią kwotę 843 878 euro. Dane dotyczące strat finansowych za sześć miesięcy opierają się jedynie na 1827, czyli 14,9 procentach, z 12 208 incydentów. Tylko w 1827 przypadkach wskazano wartość skradzionego ładunku.

Wpływ kryzysu wydatkowego na kradzież

TAPA podkreśla wpływ sytuacji gospodarczej i rosnących kosztów w Europie na kradzieże ładunków. W ubiegłym roku na Starym Kontynencie, podobnie jak na całym świecie, wzrost cen żywności i napojów zwiększył atrakcyjność tych towarów dla złodziei w 2022 roku. W latach 2021-2022 znacząco wzrosła liczba kradzieży żywności i napojów, która wyniosła 11,8 proc. ze wszystkich kradzieży w 2021 r. i 14,8 proc ze wszystkich skradzionych towarów w 2022 r. To prawie 25 proc. więcej niż rok wcześniej od liczby zgłoszonych kradzieży żywności i napojów.

W grudniu 2022 r. dynamika cen nieprzetworzonych produktów spożywczych, alkoholu i wyrobów tytoniowych w Unii Europejskiej wyniosła 14,3 proc. w ujęciu rocznym. Z danych wynika również, że w latach 2021–2022 średnia cena towarów rolnych w UE wzrosła o 24%, przy czym największy wzrost cen zbóż, jaj i mleka.

Pośrednio kryzys kosztów utrzymania również miał znaczący wpływ na zakłócenia w transporcie drogowym, ponieważ płace generalnie nie rosły zgodnie z inflacją. W 2022 r. nasiliły się strajki robotnicze – o ile w 2021 r. około ⅓ protestów dotyczyło płac, w zeszłym roku odsetek ten przekroczył 50. Strajki te nie pozostały bez wpływu na łańcuch dostaw, gdyż niektóre z nich trwały wiele dni w głównych portach, w tym do portów Felixstowe, Liverpool, Hamburg, Bremerhaven i Wilhelmshaven lub koleją do Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.

Leave a comment