Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
26 kwietnia, 2022 - By:

Kontroli tachografów

Oprogramowanie do zdalnych kontroli tachografów, z którego korzystają niemieckie służby, po aktualizacji zyskało ciekawe funkcje. Teraz policja może dosłownie zaglądać do tachografu jadąc obok ciężarówki.

Zauner, który jest dostawcą oprogramowania dla branży transportowej i dla służb kontrolnych, pochwalił się, że jego rozwiązanie PSK II po aktualizacji pozwoli na zdalną kontrolę tachografów. Z narzędzia korzysta od lat niemiecka policja, służby celne i graniczne, ale dopiero ostatnia wersja oprogramowania zyskała moduł DSCR. Dzięki niemu funkcjonariusze mają możliwość wstępnej kontroli tachografu bez konieczności zatrzymywania ciężarówki. Dane z tachografu mogą odczytać jadąc za samochodem ciężarowym lub obok niego. Na ich podstawie zdecydują, czy pojazd należy zatrzymać do dalszej kontroli, czy pozwolić mu kontynuować trasę. Ma to zwiększyć skuteczność i wydajność kontroli.

Według zapewnień dostawcy oprogramowanie zawiera wszystkie funkcje i usługi, których potrzebują funkcjonariusze policji i straży granicznej do przeprowadzania mobilnych kontroli drogowych. Oferuje m.in. funkcje gromadzenia i importowania wszystkich istotnych danych (np. karty kierowcy), narzędzia analityczne do identyfikacji naruszeń i manipulacji oraz opcje tworzenia odpowiednich raportów, formularzy UE, list naruszeń i innych dokumentów.

Najważniejszym atutem oprogramowania jest oś czasu, która pokazuje między innymi czynności i naruszenia kierowcy. Zarejestrowane dane można łączyć z innymi zestawami danych na osi czasu, by szybko dokonać sensownych porównań.

– Szybka ocena danych z tachografów analogowych i cyfrowych

– Bezpośrednie wyświetlanie listy naruszeń, w tym grzywien

– Automatyczne sprawdzanie prób manipulacji

– Scalanie danych różnych kart kierowców do jednej osoby

Do najciekawszych funkcji należy również ocena i śledzenie trasy (“Porównanie odległości”), która pozwala sprawdzić przejechane kilometry w oparciu o wizualizację pokonanej trasy na mapie. Będzie to możliwe nawet przy braku dostępu do sieci w przypadku najnowszych tachografów. Urządzenia te mają bowiem wbudowaną lokalizację GPS, która pozwala na rejestrowanie dokładnego położenia pojazdu w momencie rozpoczęcia oraz zakończenia jazdy, a także co 3 godziny jazdy.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym, przekazywane zdalnie mogą być tylko dane niezbędne do celów ukierunkowanej kontroli drogowej pojazdów, których tachograf został zmanipulowany lub niewłaściwie użyty. Dotyczy to w sumie 19 parametrów.

Muszą odnosić się one do określonych zarejestrowanych zdarzeń lub danych, takich jak:

– ostatnia próba naruszenia bezpieczeństwa,

– najdłuższa przerwa w zasilaniu,

– usterka czujnika,

– błąd danych dotyczących prędkości lub trasy,

– konflikt danych związany z ruchem pojazdu,

– prowadzenie pojazdu bez ważnej karty,

– wkładanie karty podczas jazdy,

– dane dotyczące ustawień czasu,

– dane dotyczące kalibracji (włącznie z datami dwóch ostatnich kalibracji),

– numer rejestracyjny pojazdu,m

– prędkość zarejestrowana przez tachograf.

Leave a comment