Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
19 stycznia, 2023 - By:

Kontroluj spożycie alkoholu przez pracowników

Kontroluj spożycie alkoholu przez pracowników, przepisy zawarte w projekcie ustawy

W Sejmie i Senacie trwają prace nad projektem ustawy mającej na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy zapisów, które będą wprowadzane przez pracodawców w celu przeprowadzania prewencyjnych kontroli obecności alkohol wśród pracowników i inne substancje czy nie widać substancji w ich ciałach.

Kontrole te są niezbędne w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, innych osób lub w celu ochrony mienia.

Główne zastrzeżenia:

Pracodawcy decydujący się na wprowadzenie badań alkomatem mają obowiązek ujawnić w swoich aktach wewnętrznych, za jakie grupy pracowników odpowiadają, w jaki sposób to zrobić, oraz utrzymać Ustawodawstwo.  Przetwarzanie danych osobowych pracowników w związku z kierownictwem .

Zgodnie z projektem metody i procedury kontroli powinny być określone np. w regulaminie pracy.

Przechowywanie informacji o badaniu:

Pracodawca przechowuje informacje o godzinie, dacie i wynikach badania na obecność alkoholu lub nietrzeźwości przez okres nie dłuższy niż od dnia pobrania. Informacje te włącza się do akt osobowych pracownika, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę życia, zdrowia lub mienia. W przypadku nałożenia upomnienia, nagany lub kary pieniężnej, dane będą przechowywane do czasu uznania kary za nieważną.

Oznaczenie spożycia alkoholu bez badań laboratoryjnych:

Oznaczenie spożycia alkoholu można wykonać wyłącznie metodami nie wymagającymi badań laboratoryjnych. Pracodawca stwierdzi, że dana osoba jest pod wpływem alkoholu , jeśli zawartość alkoholu w powietrzu mieści się w przedziale od 0,1 mg do 0,25 mg na dm3, cenzura wynosi 0,25 mg alkoholu na dm3.

Pracodawcy lub pracownicy nie posiadający pozwolenia na pracę mogą zwrócić się do osoby odpowiedzialnej za ochronę życia publicznego o przeprowadzenie kontroli.

Jednak w praktyce pracodawcy mogą zachować się inaczej, zwłaszcza w określonych sytuacjach (np. gdy u kierowcy autobusu zostanie wykryta niewielka ilość alkoholu). Jeżeli pracownik zostanie poinformowany, że charakter wykonywanej pracy wymaga dużej staranności i zapewnienia bezpieczeństwa dla jego stanu psychicznego, pracodawca oświadczy, że stracił zaufanie do pracownika i rozwiąże umowę.

Zakaz pracy i płacy:

Za zakaz pracy uważa się okres usprawiedliwionej nieobecności, jeżeli wyniki badań wykażą będąc pod wpływem alkoholu, odurzenia lub alkoholu o podobnym działaniu. Ciała pracownika nigdy nie odnaleziono.

Wewnętrzne procedury spółki dotyczące stwierdzenia obecności alkoholu i substancji o działaniu podobnym do alkoholu w organizmie pracowników dotyczą również osób prowadzących działalność na własny rachunek firm i pracodawców wykonujących pracę wykonywaną przez osoby fizyczne na podstawie umów cywilnoprawnych .

Leave a comment