Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
4 maja, 2022 - By:

Kierowcy

Którzy kierowcy nie będą uznawani za delegowanych w Polsce? Polska wdraża do prawa krajowego przepisy unijne dotyczące m.in. pracowników delegowanych i transportu drogowego, wprowadzone przez Pakiet Mobilności.

Projekt ustawy zakłada, że za kierowcę delegowanego na terytorium Polski nie będzie się uważać m.in. tego, który jedzie tranzytem lub wykonuje przewóz dwustronny. Pakiet Mobilności a zgłaszanie do delegowania

W projekcie przepisów pojawiły się również zapisy dotyczące nowych obowiązków, związanych ze zgłaszaniem kierowców do delegowania.

Przewoźnik delegujący kierowcę do Polski będzie musiał to zrobić obowiązkowo, za pośrednictwem systemu IMI, “najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania”.

Zaś sam kierowca jadąc przez Polskę będzie musiał mieć przy sobie niezbędne dokumenty potwierdzające, że takie zgłoszenie zostało przeprowadzone.

Co ciekawe, z myślą o walce z nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza Unii Europejskiej, również ich objęto obowiązkiem zgłaszania delegowania kierowców.

Czynność ta byłaby niemożliwa ze względu na to, że wspomniany system IMI jest narzędziem stworzonym przez Unię Europejską dla przewoźników Wspólnoty, jednak polskie przepisy wprowadzają możliwość zgłaszania delegowania (przez firmy z krajów trzecich) za pomocą formularza elektronicznego (który również będzie trzeba wypełnić, podobnie jak zgłoszenie IMI, przed rozpoczęciem przewozu).

Leave a comment