Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
17 kwietnia, 2023 - By:

Najwięcej zawodów

Najwięcej zawodów – Kierowcy ciężarówek w transporcie krajowym i międzynarodowym

W kraju zawody, w których występuje najwięcej braków, to kierowcy ciężarówek i traktorzyści, które są drugimi najważniejszymi zawodami. Jak wynika z raportu Europejskiej Agencji Pracy (ELA), na rynkach krajów Unii Europejskiej (UE), Norwegii i Szwajcarii.

Z punktu widzenia pracownika jest to dobra sytuacja, ponieważ pracodawca zachęca do zmian i wyraża zgodę na pracę. Jednak w ogólnym ujęciu jest to sytuacja negatywna, która rzutuje na całą sytuację gospodarczą, powodując pogorszenie gospodarki i wpływając na rynek pracy.

W 18 krajach prowadzenie pojazdów ciężarowych jest utrudnione. W większości przypadków – na bardzo wysokim poziomie.

Raport ELA analizuje europejski rynek pracy pod kątem stanowisk pracy z mniejszością pracowników i stanowisk z nadwyżką pracowników, szczególnie w krajach UE. Dane w raporcie bieżącym zebrano latem 2022 r. Aż 18 krajów UE skarżyło się na brak kierowców ciężarówek. To dopiero drugi produkt w całej UE.

Zgłoszenia dotyczące niekorzystnych warunków prowadzenia pojazdów ciężarowych w krajach takich jak Belgia, Szwajcaria, Dania, Estonia, Niemcy, Finlandia, Francja, Chorwacja, Włochy, Litwa, Łotwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja. Co zaskakujące, w obu krajach jest zbyt wielu kierowców ciężarówek. Grecja i Węgry mogą pochwalić się tymi skarbami.

Jednak różnica między liczbą krajów (i ich populacją), które skarżą się na niedobór kierowców ciężarówek, a krajami, w których jest więcej kierowców ciężarówek niż potrzebuje rynek, jest jedną z najbardziej uderzających, szczególnie gdy spojrzy się na pracę zestawienia. . Oznacza to, że w skali kraju pracowników tej branży jest bardzo mało, a kraje posiadające nadwyżkę kierowców nie są w stanie wypełnić luki w innych krajach, nawet w skali regionu.

Dla kierowców awaria 73% uważana jest za „stratę śmiertelną”. Zgłoś się do władz krajowych. Jest to drugi najwyższy wskaźnik wśród zawodów.

Warto zaznaczyć, że niedobór kierowców ciężarówek jest problemem w całej Europie od wielu lat, jednak z nowego raportu wynika, że ​​problem się pogłębia.

W raporcie 2021 zawód ten zajmuje czwarte miejsce wśród najmniej cenionych zawodów, w porównaniu z trzecim miejscem rok temu. W 2019 roku zajmie trzecie miejsce. Są to jednak zawody najczęściej wymieniane jako bezrobotne w UE. W 2017 r. kierowca był czwartym najczęściej utraconym zawodem.

Sytuacja kierowców wózków widłowych jest lepsza niż kierowców ciężarówek. Czechy, Chorwacja, Włochy, Holandia, Polska, Rumunia i Słowacja skarżyły się na brak takich pracowników. Odmienna sytuacja występuje jednak w Belgii, Danii, na Węgrzech i w Luksemburgu.

Kolejnym problemem związanym ze złą jazdą jest skład demograficzny tej siły roboczej.

Jak wynika z raportu, w 2021 roku wyniesie on zaledwie 9%. Kierowcy ciężarówek w badanych krajach mają mniej niż 30 lat. W sumie jest to 36%. Pracownicy w 29 krajach objętych badaniem mieli ponad 50 lat.

Leave a comment