Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
17 kwietnia, 2023 - By:

Kierowcy samochodów ciężarowych

Najbardziej poszukiwana profesja-kierowcy ciężarówek w ruchu krajowym i międzynarodowym

Najczęściej wskazywanym zawodem deficytowym w skali kraju jest zawód kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, są to druga zawadowa w której na rynku państw Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii najbardziej brakuje pracowników – to wynika z raportu Europejskiego Urzędu ds. Pracy (ELA).

Z perspektywy pracowników jest to sytuacja korzystna, ponieważ pracodawcy zmuszeni są do zmian i ustępstw, jeśli chodzi o warunki zatrudnienia. W szerszej perspektywie jest to jednak zjawisko niekorzystne i może mieć istotny wpływ na ogólną kondycję gospodarczą, powodując spowolnienie, które będzie miało przełożenie także na rynek pracy.

Aż w osiemnastu krajach odczuwalne są niedobory truckerów. W większości – w bardzo wysokim stopniu.

Raport ELA analizuje europejski rynek pracy szczególnie pod kątem zawodów, w których niedobór występuje w państwach UE, a także tych charakteryzujących się nadmiarem pracowników. Dane w bieżącym raporcie zebrane były w lecie 2022 r

Aż 18 krajów unijnych skarżyło się na niedobór kierowców ciężarówek. To drugi wynik w całej Unii.

Niedobór truckerów zgłosiły takie kraje jak: Belgia, Szwajcaria, Dania, Estonia, Niemcy, Finlandia, Francja, Chorwacja, Włochy, Litwa, Łotwa, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja. Co ciekawe, w dwóch krajach występuje nadmiar kierowców ciężarówek – takim bogactwem pochwalić się mogły Grecja i Węgry.

Dysproporcja między liczbą (i populacją) krajów skarżących się na brak truckerów a tymi, gdzie jest ich więcej niż popyt rynkowy, jest jednak jedną z największych jeśli spojrzeć na listę zawodów. Sprawia to, iż w skali kontynentu brak pracowników w tym zawodzie jest wyraźny i kraje mające nadwyżkę kierowców nie są w stanie pokryć luki w innych państwach nawet w skali regionalnej.

W przypadku kierowców, ich brak jest uznawany „poważny niedobór” w przypadku 73 proc. raportujących organizacji krajowych. To drugi największy wskaźnik wśród kilkudziesięciu zawodów.

Warto podkreślić, iż o ile brak kierowców ciężarówek od lat daje się we znaki w całej Europie, to w najnowszym raporcie zasygnalizowano pogłębienie tego problemu.

W edycji raportu z 2021 r. profesja ta znalazła się na 4. miejscu wśród zawodów z największymi niedoborami, a rok wcześniej na trzecim miejscu.W 2019 r. jednak była najczęściej wskazywanym zawodem pod względem niedoboru pracowników w UE. W 2017 r. kierowcy byli z kolei czwartą najbardziej brakującą profesją.

Nieco lepsza sytuacja niż w przypadku kierowców ciężarówek jest wśród operatorów wózków widłowych.Na brak tych pracowników skarżyły się Czechy, Chorwacja, Włochy, Niderlandy, Polska, Rumunia i Słowacja. Za to odwrotna sytuacja panuje w Belgii, Danii, na Węgrzech i w Luksemburgu.

Dodatkowym problemem z niedoborem kierowców jest struktura demograficzna tego segmentu pracowników.

Według raportu, w 2021 r. zaledwie 9 proc. kierowców ciężarówek w ankietowanych krajach miała poniżej 30 lat. Ogólnie w szeroko pojętym sektorze logistycznym (transport i gospodarka magazynowa) aż 36 proc. pracowników w 29 przebadanych krajach ma powyżej 50 lat.

Leave a comment