Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
23 listopada, 2022 - By:

Kierowcy

Niezależna agencja badawcza Cerema przeprowadziła w lipcu tego roku badanie na zlecenie Stowarzyszenia Francuskich Firm Autostradowych (ASFA), w którym sprawdziło zachowania kierowców ciężarówek związane z telefonem. Na potrzeby badania zainstalowano kamery na zewnątrz ciężarówek i wewnątrz kabin, a kierowcy byli świadomi, że ich zachowanie jest rejestrowane.

Przeprowadzone obserwacje pozwoliły stwierdzić, że truckerzy korzystali z telefonu średnio dziesięć razy na godzinę podczas jazdy, średnio łącznie przez 32 sekundy.

Czas trwania okresu, w którym kierowcy przestali patrzeć na drogę, wynosił średnio 2,4 sekundy, a maksymalnie siedem sekund, co odpowiada odpowiednio odległościom 60 i 175 metrów przebytym z prędkością 90 km/h.

ASFA ostrzegło ogłaszając wyniki badań, że zwiększone rozproszenie uwagi przyczynia się do postępującego pogorszenia zachowań użytkowników dróg od czasu pandemii COVID-19. Od 1 stycznia do końca września 2022 r. na francuskich autostradach zginęło 136 osób, w porównaniu do 126 osób w tym samym okresie 2019 r. (ostatniego porównywalnego roku pod względem natężenia ruchu) – donosi stowarzyszenie. Brak uwagi jest przyczyną 14 proc. wypadków śmiertelnych na autostradach we Francji i przyczyną 38 proc. wypadków z udziałem pracowników drogowych. Jeden na pięciu kierowców korzysta z telefonu

Raport dotyczący korzystania z telefonu podczas jazdy opublikował niedawno również A4 Holding, spółka z grupy Abertis – zarządcy włoskich autostrad A4 Brescia-Padua i A31 Valdastico. Z dokumentu wynika jasno, że „korzystanie z telefonów komórkowych jest najczęstszą przyczyną wypadków na autostradach”. Ze smartfona podczas jazdy korzysta bowiem 1 na 5 truckerów i 1 na 9 kierowców samochodów osobowych.

O ile zachowania związane z zapinaniem pasów bezpieczeństwa lub nadmierną prędkością wydają się poprawiać, o tyle korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy stało się obecnie prawdziwą i narastającą „plagą” na włoskich drogach – alarmuje A4 Holding.

Odsetek osób z tym niebezpiecznym nawykiem rośnie z roku na rok. Ogólna średnia w 2021 r. wyniosła 12 proc., a w 2022 r. już 16 proc. W przypadku kierowców lekkich pojazdów odnotowano wzrost z 8 do 12 proc., a jeśli chodzi o truckerów liczby prawie się podwoiły. Podczas gdy w 2021 r. z telefonu korzystało 11 proc. kierowców ciężarówek, w tym roku już 20 proc. z nich sięgało po telefon w trakcie jazdy.

Rozsądniejsi na Wyspach

Znacznie bezpieczniej zdają się zachowywać kierowcy w Wielkiej Brytanii. W 2021 r. odsetek kierowców dostawczaków korzystających z telefonu był wprawdzie ponad dwukrotnie wyższy niż wśród kierowców samochodów osobowych, jednak wynosił on zaledwie 1,9 proc. (w stosunku do 0,8 proc. aut samochodów). Najwyższy odsetek kierowców korzystających z telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu w 2021 r. dotyczył pojazdów ciężarowych i wynosił on 2,2 proc.

Telefony za kierownicą w Niderlandach

Także w Niderlandach rośnie liczba kierowców korzystających z telefonu za kierownicą. Liczba mandatów wystawionych za to przewinienie w II kw. tego roku wzrosła w ujęciu rok do roku o jedną trzecią. W II kw. 2021 roku przyłapano 47 438 kierowców z telefonem w dłoni za kierownicą. W tym samym okresie br. ukarano za to wykroczenie już ponad 66 tys. osób.

Leave a comment