Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
6 lutego, 2024 - By:

Import z Ukrainy

Import z Ukrainy

Środki bezpieczeństwa: Polska podjęła kroki w celu wprowadzenia zakazu importu z Ukrainy.

Komisja Europejska rozważa „zabezpieczenia specyficzne dla kraju”, które mogłyby ograniczyć import w przypadku rozciągnięcia rynku danego kraju.

Wdrożenie jednostronnego zakazu importu ukraińskich produktów przez Polskę i Węgry w kwietniu 2023 r., w związku z protestami rolników przeciwko niskim cenom na Ukrainie, sprzecznym z prawem handlowym UE, w związku z obecną propozycją, pojawiają się następujące problemy : możliwy To jest przeciwieństwo tego.

Komisja Europejska rozważa obecnie przedłużenie zakresu taryfowego i kontyngentu na jeden rok od czerwca, w celu ochrony krajów dotkniętych Ukrainą. Jednak propozycja musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski i większość państw członkowskich UE.

Zwiększenie bezpieczeństwa wzmocni pozycję polskiego premiera Donalda Tuska, który stara się chronić interesy gospodarcze kraju, dotrzymując przy tym obietnicy przywrócenia Polski w centrum polityki UE.

Leave a comment