Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
27 stycznia, 2023 - By:

Generacja tachografów 2023

Generacja inteligentnych tachografów 2023

Od 21 sierpnia 2023 Pakiet Mobilności nowo rejestrowane pojazdy muszą być wyposażone w inteligentne tachografy 2 generacji.

System Tachografów Cyfrowych drugiej generacji, zwany Inteligentnym Tachografem, został wprowadzony Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Tachograf jest urządzeniem instalowanym w pojazdach, które w sposób automatyczny lub półautomatyczny dokonuje:

– Rejestracji

– Wyświetla

– Drukuje

– Przechowuje

– Wysyła szczegółowe dane dotyczące ruchu pojazdu oraz aktywności osób kierujących pojazdami.

Kiedy tachograf jest obowiązkowy? Obecnie instalacja tych urządzeń dotyczy:

– Wszystkich nowych pojazdów o masie powyżej 3,5 tony, jeżeli są one przeznaczone do przewozu towarów

– Busów pasażerskich, na których pokładzie znajduje się więcej niż 9 osób (łącznie z kierowcą)

Inteligentne tachografy to nowa generacja cyfrowych urządzeń rejestrujących funkcjonowanie pojazdu i kierowcy.

Urządzenie zdolne jest do zapisywania położenia pojazdu w pewnych punktach, podczas dziennego okresu pracy kierowcy oraz umożliwia wykrywanie na odległość możliwych przypadków manipulowania zapisami.

Celem regulacji jest:

– Poprawa bezpieczeństwa transportu drogowego dzięki większym możliwościom kontroli, a w szczególności sprawdzania przestrzegania zapisów dotyczących czasu pracy kierowców.

Od 21 sierpnia 2023 Pakiet Mobilności nowo rejestrowane pojazdy muszą być wyposażone w inteligentne tachografy 2 generacji.

W ubiegłym roku okazało się jednak, że sygnał bezpieczeństwa (OSMNA – Open Service Navigation Message Authentication), który miała dostarczyć Europejska Agencja Kosmiczna (EUSPA) nie będzie dostępny na czas, tj. do sierpnia tego roku. W związku z tym Komisja Europejska zaproponowała „tachograf przejściowy” jako rozwiązanie tymczasowe.

Będzie to urządzenie ze wszystkimi funkcjami standardu 2 generacji poza tym jednym sygnałem :

– Donosi niderlandzka organizacja przewoźników TLN, która jest ściśle zaangażowana w opracowywanie specyfikacji technicznych nowego tachografu.

Bruksela rozwiązanie to wypracowała po konsultacjach z producentami, dostawcami tachografów i sektorem transportowym. Dzięki tzw. przejściowemu tachografowi KE uniknęła przesunięcia terminu wdrożenia urządzeń w nowych pojazdach.

Sygnał OSMNA jest dodatkowym zabezpieczeniem sygnału satelitarnego rejestrującego pozycję pojazdu.

W nowym tachografie pozycja ta jest rejestrowana, gdy pojazd przekracza granicę kraju i podczas „załadunku/rozładunku”.

Dodatkowo ma rejestrować pozycję po każdych 3 godzinach skumulowanego czasu jazdy oraz na początku i końcu dnia pracy, tak jak w dotychczasowym smart tachografie 1 generacji. Dodatkowe zabezpieczenie chroni przed manipulacją sygnałem.

W przejściowym tachografie sygnał pozostaje zatem taki sam, jak w aktualnym inteligentnym tachografie 1 generacji. W związku z ograniczonymi funkcjami lokalizacyjnymi nowych tachografów kierowcy ciężarówek będą musieli nadal ręcznie wprowadzać w urządzeniu kod kraju przy przekroczeniu granicy.

W momencie, gdy sygnał OSMNA będzie gotowy, oprogramowanie tachografu przejściowego będzie wymagało aktualizacji – zapewnia Bruksela. Według KE aktualizacji będzie można dokonać i podczas okresowej kalibracji urządzenia. Najprawdopodobniej będzie musiała zostać przeprowadzona sprzętem warsztatowym dostawcy tachografów.

Ostateczna decyzja przez państwa członkowskie w Komisji Transportu Drogowego na początku marca. 

Leave a comment