Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
27 stycznia, 2023 - By:

Inteligentny tachograf 2023

Inteligentny tachograf 2023

Od 21 sierpnia 2023 roku nowo rejestrowane pojazdy muszą być wyposażone w inteligentny tachograf drugiej generacji.

Druga generacja systemów tachometrów cyfrowych, zwanych inteligentnymi Inteligentnym Tachografem, została wprowadzona w wyniku legislacji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Tachograf to urządzenie instalowane w pojeździe, które działa automatycznie lub półautomatycznie.

Dokonuje:

– Rejestracja

– Wyświetlacz

– Druk

– Przechowywanie

– Wysyłaj szczegółowe informacje o ruchach pojazdów i czynnościach związanych z jazdą.

Kiedy tachograf jest niezbędny? Obecnie instalacja tych urządzeń dotyczy:

– Wszystkie nowe pojazdy o masie powyżej 3,5 tony do przewozu towarów

– Autobusy przewożące 9 i więcej osób (łącznie z kierowcą)

Inteligentny Tachometr to nowoczesne urządzenie cyfrowe który rejestruje czynności pojazdu i kierowcy. narzędzie

Urządzenie potrafi rejestrować lokalizację pojazdu w określonych momentach codziennych czynności kierowcy oraz wykrywać miejsca, w których można naruszyć zapisy.

Ustawy mają na celu:

– Poprawę bezpieczeństwa pojazdów drogowych poprzez zwiększenie egzekwowania przepisów, w szczególności zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy kierowców.

Od 21 sierpnia 2023 roku nowo rejestrowane pojazdy począwszy od Pakietu Kosmicznego muszą być wyposażone w inteligentny tachograf drugiej generacji.

Okazuje się jednak, że kod zabezpieczający (OSMNA – Open Service nawigacji Message Authentication), który ma zostać wydany przez Europejską Agencję Kosmiczną (EUSPA) w przyszłym roku, nie zostanie opublikowany w terminie, czyli do sierpnia br. rok odbyt. Dlatego Komisja Europejska zaproponowała „tachograf przejściowy” jako rozwiązanie krótkoterminowe.

To urządzenie posiada wszystkie cechy standardu drugiej generacji za wyjątkiem tej funkcji.

– Raport holenderskiej firmy komunikacyjnej TLN, mocno zaangażowanej w rozwój informacji technicznych nowego tachografu.

Bruksela opracowała to rozwiązanie w porozumieniu z producentami, dostawcami tachografów i sektorem transportowym. Dzięki tzw. tachografowi przejściowemu KE uniknęła wydłużenia terminu wdrożenia urządzenia w nowych pojazdach.

Sygnały OSMNA zapewniają dodatkowe zabezpieczenie sygnałów satelitarnych rejestrujących miejsce parkingowe.

Nowy tachograf rejestruje tę pozycję podczas przekraczania granicy przez pojazd oraz podczas „załadunku/rozładunku”.

Podobnie jak w przypadku obecnego inteligentnego tachografu 1. generacji , lokalizacja jest rejestrowana w ciągu trzech godzin jazdy oraz na początku i na końcu dnia pracy. Dodatkowe środki bezpieczeństwa chronią poświadczenia.

W tachografie automatycznym sygnał jest taki sam jak w obecnym tachografie inteligentnym pierwszej generacji. Ze względu na ograniczoną liczbę lokalizacji nowych tachografów, kierowcy ciężarówek nadal będą musieli wprowadzać swoje tachografy do urządzenia podczas przekraczania granicy.

Bruksela uważa, że ​​oprogramowanie tachografu powinno zostać zaktualizowane, gdy będzie gotowy certyfikat OSMNA. Według Komisji Europejskiej okres naprawy urządzenia również można zaktualizować. W większości przypadków należy to zrobić za pomocą narzędzi sklepowych od dostawcy tachografu.

Ostateczna decyzja Państw Członkowskich w Komitecie Konwencji Drogowej na początku marca.

Leave a comment