Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
16 lutego, 2023 - By:

Gdański terminal

Gdański terminal kontenerowy numerem jeden na Bałtyku

Port w Gdańsku może w tym roku stać się największym portem na Morzu Bałtyckim pod względem przeładunków.

Obecnie Port Gdańsk obsługuje 21 regularnych połączeń morskich. Oprócz Europy, stałymi kierunkami obrotu towarów są USA, Ameryka Środkowa i Południowa oraz Azja. W ramach oferowanych połączeń oceanicznych (aliansów: 2M i Ocean Alliance) jest jedynym bałtyckim portem, który obsługuje bezpośrednie połączenia kontenerowe z Chinami. Do Portu zawijają największe transoceaniczne jednostki świata, wymagające głębokowodnych nabrzeży.

Baltic Hub w Gdańsku, czyli głębokowodny terminal kontenerowy, drugi rok z rzędu notuje rekord przeładunku.

W 2022 przeładowano tam ponad 2 mln TEU.Obsłużono też 6860 pociągów oraz 447 tysięcy ciężarówek.

Tak dobry wynik osiągnięto mimo zawirowań w branży morskiej związanej ze skutkami:

– pandemii COVID-19

– wojną w Ukrainie.

Na ten rok zapłanowali oni przeładunki na poziomie 80 mln ton.Wiedząc że port w Gdańsku ma szansę już w tym roku stać się liderem na Bałtyku, ale również doganiamy pierwszą dziesiątkę portów europejskich.Jednak musimy pamiętać, że planowanie w dzisiejszej sytuacji geopolitycznej jest dużo bardziej utrudnione i należy brać pod uwagę wiele scenariuszy – mówi Łukasz Greinke, prezes Portu Gdańsk.

w 2022 r. Gdańsk był drugim największym portem na Bałtyku za rosyjską Ust-Lugą.

Rosyjski port jednak zawsze przeładowywał znaczne ilości paliw. A kolejne sankcje na rosyjską ropę i produkty ropopochodne mogą znacznie obniżyć wolumeny tych ładunków.

Gdańsk w roku ubiegłym osiągnął wynik przeładunkowy na poziomie 68,2 mln ton. Stanowiło to wzrost o 15 mln ton (aż 28 proc.) w stosunku do 2021 r.

Od początku 2022 roku były bardzo dobre wyniki w większości grup ładunkowych, osiągając dodatnią dynamikę (kwartał do kwartału ) +11,3%. W pierwszym kwartale br. w Porcie Gdańsk przeładowano 14,8 mln ton towarów – co stanowi wzrost o 11,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu ub.r. Nadal najliczniejszą grupą ładunkową jest drobnica – ok. 6 mln ton (co stanowi wzrost o 2 proc.). Na drugim miejscu są paliwa płynne, które zanotowały wzrost o 25,7 proc. osiągając wynik 5,7 mln t. Na plusie jest też węgiel, którego przeładowano ponad 1,6 mln t. Wzrost zanotowały też kontenery (+ 9 proc.), pasażerowie (+12,3 proc.),ładunki Ro-Ro (+19,6 proc.).

Rekord należy do drewna – przeładowano go aż o 3535 procent  więcej niż w ubiegłym roku.

Spadki zanotowało zboże i inne masowe.

Port cały czas inwestuje w rozbudowę swojego potencjału.Port w Gdańsku osiąga swoje maksimum jeżeli chodzi o możliwości przeładunkowe. I bardzo zasadnym jest żeby aby już teraz rozbudować możliwości przeładunkowe o 20-30 procent.

W październiku 2022 r. ogłoszono :

– Jeżeli Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzieli 100 mln euro pożyczki operatorowi terminali kontenerowych – DCT Gdańsk.

Pożyczka ma zostać wykorzystana na sfinansowanie budowy nowego Terminalu 3 w porcie.

Dzięki tej inwestycji będzie on największym terminalem kontenerowym na Bałtyku i jednym z największych w Europie. A Także było wydzielono koszty na modernizację Terminali 1 i 2 oraz innych obiektów operatora.

Pełne zakończenie inwestycji planowane jest na koniec drugiego kwartału 2025 roku.

Ale T3 będzie otwarty dla działalności komercyjnej już po zakończeniu pierwszej fazy budowy, czyli w pierwszej połowie 2024 roku. Zdolność przeładunkowa Baltic Hub zwiększy się wówczas do 4,5 mln TEU (kontenerów 20-stopowych) rocznie.

Leave a comment