Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
31 sierpnia, 2023 - By:

Europejski transport kombinowany na minusie

Europejski transport kombinowany na minusie. Kolejny zły kwartał dobiegł końca

Kolejny zły kwartał za nami Najlepsze wieści napływają z europejskiego segmentu transportu kombinowanego. Ralf-Charlie Schulze, prezes Międzynarodowej Unii Kombinowanego Transportu Drogowego i Kolejowego (UIRR), przedstawił wyniki sektora w drugim kwartale.

W okresie od kwietnia do czerwca 2023 r. przewozy kombinowane w Europie spadły o 14,41 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wynik ten jest porównywalny z historycznym spadkiem o 14,67 proc. odnotowanym w II kwartale 2020 r., kiedy dały o sobie znać obostrzenia związane z pandemią. Drugi kwartał 2023 r. był także trzecim kwartałem z rzędu, w którym odnotowano ujemną łączną dynamikę ruchu.

Ralph-Charlie Schulze napisał, że indeks nastrojów UIRR, który mierzy nastroje w biznesie na najbliższe 12 miesięcy, pozostaje „ujemny”.

Słabe perspektywy europejskiego transportu kombinowanego można wytłumaczyć europejską gospodarką, która przeżywa trudny okres charakteryzujący się wysoką inflacją, słabym zaufaniem konsumentów, końcem dużej liczby tanich nośników energii

Jednocześnie – dodaje – konkurencyjność transportu kombinowanego pogarsza się ze względu na wyższe opłaty za dostęp do torów i wysokie ceny energii elektrycznej trakcyjnej. Jego zdaniem w takich warunkach trudno konkurować, bo jednocześnie spadają ceny oleju napędowego.

Ponieważ wiele prognoz wskazuje, że ożywienie gospodarcze nie będzie szybkie i potrwa co najmniej do końca 2024 r., w tym okresie potrzebne będą działania wspierające sektor transportu kombinowanego, aby zneutralizować wysokie koszty stałe.

Rządy państw członkowskich UE mają już szeroką gamę możliwości wspierania elektrycznego transportu kolejowego za pomocą takich środków, jak obniżenie opłat za dostęp do torów czy ustalenie górnych limitów cen energii trakcyjnej. Pomocne może być także terminowe wdrożenie prawodawstwa europejskiego przyjętego w ostatnich latach, takiego jak Pakiet Mobilności czy przegląd dyrektywy w sprawie eurowiniet.

UIRR podsumował także wyniki roku 2022 w segmencie transportu kombinowanego. Wyniki były mieszane, gdyż liczba przewożonych towarów spadła stosunkowo nieznacznie, bo zaledwie o 0,3 proc., ale w związku z załamaniem transkontynentalnego transportu kombinowanego między Azją a Europą liczba tonokilometrów spadła o 11,7 proc.

Co ważne, pogorszenie wyników nastąpiło także w IV kwartale 2022 roku, zazwyczaj korzystnym dla branży okresie. Spadek o 7 proc. przewidywał wówczas poważny spadek w pierwszej połowie 2023 roku.

Leave a comment