Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
16 grudnia, 2021 - By:

Co piąty przejazd na trasach w UE był puste przebiegi

Około jedna piąta pracy przewozowej wykonanej w transporcie drogowym w Unii Europejskiej w ubiegłym roku to puste przebiegi – wynika z danych Eurostatu. W przypadku Polski na krajowym podwórku co trzeci przejazd był pusty.

Odsetek pustych przejazdów był znacznie wyższy w przypadku tras krajowych (24 proc. łącznej pracy przewozowej mierzonej w pojazdokilometrach) niż w transporcie międzynarodowym (13 proc.). Wynika to głównie z faktu, iż w transporcie krajowym trasy są przeważnie krótsze, przez co puste przebiegi generują mniejsze koszty niż w przejazdach pomiędzy różnymi państwami.

Wysoki odsetek pustych przebiegów był także w Austrii i Irlandii (po 34 proc.). Z drugiej strony, najlepsze wykorzystanie mocy przewozowych i najniższy odsetek pustych przejazdów odnotowano w Belgii (zaledwie 6 proc.) i w Danii (8 proc.).

Jeśli chodzi o Polskę to łącznie przejazdy bez ładunku stanowiły 22 proc. wykonanej pracy przewozowej. W przypadku przewozów krajowych odsetek ten wyniósł 33 proc. Jak widać, odsetek ten był wyższy niż średnia unijna i niestety ulokowało to nasz kraj w niechlubnej czołówce.

Natomiast na trasach międzynarodowych z Polski puste przebiegi stanowiły w ubiegłym roku ok. 13 proc. pracy przewozowej – co lokuje nas na przeciętnym poziomie w UE.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż odsetek pustych przejazdów w Unii Europejskiej będzie się zwiększał. Wynika to z postanowień Pakietu Mobilności, które wejdą w życie w lutym 2022 r. Dotyczy to zwłaszcza obowiązku powrotu ciężarówki do kraju rejestracji co 8 tygodni, a także regulacji odnośnie kabotażu. W tym drugim przypadku, po wykonaniu trzech przewozów kabotażowych przewoźnicy nie będą mogli podejmować nowych operacji tego typu przez 4 dni. Dlatego przykładowo stosunkowo niski odsetek pustych przebiegów w Belgii może być już trudny do utrzymania.

Dodatkowo, konieczność powrotu do bazy negatywnie wpłynie na środowisko, czym idzie na przekór polityce unijnej w tej dziedzinie. Wyniki przeprowadzonych badań sugerują, że obowiązek powrotu dla samochodów ciężarowych oraz kontyngenty nałożone na operacje kabotażowe transportu kombinowanego będą miały negatywne skutki, doprowadzając do wzrostu emisji. Nowe przepisy mogą spowodować nawet do 3,3 mln dodatkowych ton emisji CO2 rocznie.

Leave a comment