Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
17 marca, 2022 - By:

Ceny paliw

   Ceny paliw – powód do zawieszenia obowiązku powrotu ciężarówek. Stowarzyszenie DSLV proponuje tymczasowe zniesienie obowiązkowego powrotu ciężarówki do bazy, który w obecnej trudnej sytuacji branży wynikającej z rekordowo wysokich cen diesla przyniósłby ulgę przewoźnikom. Z drugiej strony organizacja obawia się jednak, że zawieszenie nowego wymogu Pakietu Mobilności, który miał zapobiegać dumpingowi płacowemu i nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym, osłabiłoby jego skuteczność.

Organizacja proponuje zatem również inne rozwiązania np. bardziej elastyczne dopuszczenia dla przedłużonych samochodów ciężarowych albo obniżenie podatków energetycznych dla całej gospodarki. Chodzi o „natychmiastowe, tymczasowe zniesienie podatku od CO2 – (obecnie 8 centów za litr”) oraz obniżenie podatku energetycznego (obecnie 47,04 centów za litr)” – donosi niemiecki portal transportowy eurotransport.de.

   Sprawa zniesienia obowiązkowego powrotu ciężarówek co 8 tygodni do bazy była poruszana także na niedawnym spotkaniu grupy transportowej BusinessEurope. Głos zabrał Jean-Louis Colson, szef Działu ds. Transportu Drogowego z Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności Komisji Europejskiej. Przyznał, że Komisja podjęła ostateczną decyzję, że nie będzie podejmować żadnych działań o charakterze legislacyjnym, które miałyby na celu usunięcie wspomnianego przepisu. Przedstawiciel TLP dodaje, że Komisja za ok. 2 miesiące opublikuje wytyczne do przepisów związanych z obowiązkowym powrotem ciężarówki.

W tym miejscu warto przypomnieć, że organizacje zrzeszające przewoźników z różnych krajów, już w ubiegłym roku apelowały o wykreślenie z Pakietu Mobilności regulacji wprowadzającej obowiązkowy powrót ciężarówki co 8 tygodni do kraju rejestracji. Stowarzyszenia z Polski, Bułgarii, Węgier, Litwy i Rumunii napisały wówczas list w tej sprawie do Adiny Vălean, unijnej komisarz transportu.

   Zapis ten był też jednym z ważniejszych powodów, dla którego Pakiet Mobilności został zaskarżony do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez kilka krajów – Polskę, Bułgarię, Litwę, Maltę, Rumunię i Węgry oraz polski związek TLP. Z kolei niderlandzki związek TLN apelował o odroczenie przepisów dotyczących powrotów. Argumentował to tym, że podaż ładunków na wschód jest ograniczona, dlatego wiele ciężarówek należących do firm, które mają oddziały w krajach Europy Środkowo-Wschodniej często będzie musiało wracać bez ładunku do kraju, w którym są zarejestrowane.

Leave a comment