Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
8 listopada, 2022 - By:

Brak kierowców

25 października francuski rząd spotkał się z partnerami społecznymi by rozmawiać o brak kierowców ciężarówek. Francuzi prowadzą aktualnie prace nad planem dotyczącym zwiększenia atrakcyjności sektora transportu drogowego. Podczas wspomnianego spotkania Clément Beaune, francuski minister transportu podjął decyzję o powołaniu dwóch specjalnych grup roboczych, z czego jedna zbada możliwość i potencjał zakazu wykonywania przez kierowców operacji załadunku i rozładunku (włącznie z wymianą palet) – donosi francuski portal transportowy trm24.fr. Pierwsze spotkanie grup roboczych odbędzie się w drugiej połowie listopada i wezmą w nich udział również załadowcy. FO Transport, związek zawodowy zrzeszający pracowników sektora transportu, opowiada się za wprowadzeniem we Francji zakazu załadunku i rozładunku dla kierowców.

Organizacja pracodawców FNTR nie jest przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Jesteśmy gotowi nad tym pracować, bo nasi pracownicy opowiadają się za zakazem. Teraz musimy również przyjrzeć się możliwym wyjątkom w bardzo wyspecjalizowanym transporcie” – skomentowała Florence Berthelot, delegatka generalna FNTR cytowana przez trm24.fr.

Z kolei organizacja przewoźników OTRE stawia pewne warunki.

OTRE chce uchwalenia przepisów tak, aby kodeks transportowy wyraźnie wskazywał, że usługi dodatkowe są odrębne od umowy przewozu i że jeśli są one wykonywane przez przewoźników na życzenie klienta, są z zastrzeżeniem określonej umowy (wykonywane – przyp. red.) za wynagrodzeniem. Istnieją zatem usługi załadunku i rozładunku, ale także wszelkie inne usługi, takie jak wymiana palet” – skomentował Jean-Marc Rivéra z organizacji OTRE.

Leave a comment