Trust Trans sp z o.o.
+48 539 966 173
info@trust-trans.eu
10 kwietnia, 2023 - By:

Szybkość transportu paczki

Co wpływa na szybkość transportu paczki?

Chcemy otrzymywać przesyłki jak najszybciej, a każde, nawet najdrobniejsze opóźnienie transportu, wywołuje u nas zdenerwowanie, zwłaszcza gdy zbliżają się święta albo zamierzamy wyjechać na wakacje i obawiamy się, że paczka nie dotrze przed naszym wyjazdem. Na szybkość transportu przesyłki kurierskiej wpływa wiele czynników. Zrozumienie ich, a także poznanie drogi, jaką przemierza paczka, pozwoli przynajmniej w pewnym stopniu opanować zszargane oczekiwaniem nerwy.

Droga, jaką przemierza paczka

Na początku przesyłka znajduje się u nadawcy, który zamawia usługę jej nadania – może on standardowo zamówić przyjazd kuriera pod wskazany adres po odbiór paczki albo udać się do punktu stacjonarnego. Po odebraniu przesyłki przez kuriera (spod adresu albo z puntu) trafia ona do lokalnej sortowni, gdzie umieszczana jest w odpowiedniej partii transportowej. Ze sortowni paczka wyrusza w dalszą drogę.

W zależności od odległości, w jakiej znajduje się miejsce nadania od miejsca dostarczenia, paczka może trafiać do kolejnych lokalnych sortowni. Jeśli już przesyłka trafi do centrum logistycznego najbliżej adresu dostawy, to wtedy zostaje ona wydana kurierowi do doręczenia do odbiorcy (adresata). Warto pamiętać, że w przypadku przesyłek międzynarodowych dochodzą dodatkowe przystanki w trasie – mowa tutaj o miejscach, w których przeprowadzane są odprawy celne.

Czynniki wpływające na szybkość transportu paczki

Szybkość transportu przesyłki kurierskiej zależy od wielu różnych aspektów. Spośród nich można wyróżnić:

-odległość miejsca nadana od miejsca dostawy – im miejsce docelowe znajduje się dalej od miejsca nadania, tym czas transportu paczki jest dłuższy.

-rodzaj środka transportu – w przypadku przesyłek międzynarodowych transport lotniczy (przesyłki ekspresowe) jest szybszy niż transport drogą wodną (przesyłki ekonomiczne).

-warunki logistyczne – duża liczba nadawanych paczek (np. w okresie świątecznym) może powodować wydłużenie czasu dostawy.

-warunki pogodowe – złe warunki pogodowe (np. gwałtowne burze, ulewy, śnieżyce) mogą wpłynąć na opóźnienie transportu.

niepełne/niedokładne dane adresowe – niewłaściwe zaadresowanie przesyłki powoduje opóźnienie w jej dostarczeniu do odbiorcy.

-problemy w dostępie do miejsca dostawy – jeżeli miejsca docelowe są trudnodostępne, to wówczas czas dostawy może ulec wydłużeniu.

-opóźnienia w procesie sortowania – wynikają np. z niewłaściwego oznaczenia przesyłki przez nadawcę (np. paczka niestandardowa wysłana jako standardowa).

-kwestie celne – jeżeli przesyłka wysyłana jest za granicę, to musi przejść przez dodatkowy proces odprawy celnej, co wydłuża czas transportu.

Wiedza na temat powyższych czynników oddziałujących na szybkość transportu paczek może pozytywnie wpłynąć na proces ich wysyłania przez nadawcę.

Ponadto, aby nadać przesyłkę szybko i sprawnie, pamiętaj o:

-sprawdzeniu przed wysyłką czasu dostawy u wybranego przewoźnika – wstępne rozpoznanie pozwoli Ci właściwie oszacować czas transportu przesyłki i nadać ją w odpowiednim momencie.

-poprawnym zaadresowaniu paczki – niewłaściwie podany adres może opóźnić, a nawet uniemożliwić dostawę przesyłki.

-odpowiednim zabezpieczeniu paczki – niedostateczne zabezpieczenie przesyłki może powodować opóźnienie w jej dostawie, wynikające z problemów z jej posortowaniem w sortowni.

-procedurach celnych – w przypadku przesyłek międzynarodowych odprawy celne wydłużają czas transportu przesyłek. Niepoprawna deklaracja celna zawartości paczki spowoduje dodatkowe opóźnienie.

Leave a comment